K 85 111(3) – 616 PN 16

7.kk
OBJEDNAT

Použití

Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, oleje, plyny a jiné neagresivní provozní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty dle grafu vedle na obrázku. Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g/m3. Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis

Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

Připojení

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál

Těleso, příruba šedá litina (42 2420)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE)
Těsnění čepu "O" kroužek (pryž)

Zkoušení

Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž

Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání

Kulový kohout je možno ovládat jednoramennou pákou, u DN 125 a DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.

7.1kk

7.2kk

 

Podobné produkty v kategorii:
  • Kulové kohouty