Montážní vložka – M 20 010-610 PN 10

3.mvv
OBJEDNAT

Použití

Dálkově stavitelný orgán usnadňující montáž a demontáž armatur v potrubí, popřípadě vymezující délkové nepřesnosti při montáži potrubí. Provozní látkou mohou být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Montážní vložka nesmí být používána k vymezování dilatací potrubí. K tomuto účelu slouží kompenzátor.

 

 

Technický popis

Těleso je odlitek do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Stavební délku je možno nastavit rozpěrnými šrouby.

Připojení

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál

Těleso, posuvný kus šedá litina (42 2420)
Víko ucpávky šedá litina (42 2420)
Rozpěrné šrouby uhlíková ocel (tř.11)
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

Zkoušení

Montážní vložka je zkoušena dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž

Montážní vložku je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.

Podobné produkty v kategorii:
  • Montážní vložky