Odváděč kondenzátu plovákový – D 15 117-616 PN 16

4.okk
OBJEDNAT

Použití

Uzavírací orgán k automatickému odvádění kondenzátu z tlakových zařízení, kde pracovní látkou je vodní pára do teploty 300°C. Pro pracovní tlaky a teploty:

 

 

Technický popis

Kondenzát je přes filtrační síto přiváděn z tělesa do plovákové komory, která je tvořena víkem. Při teplotách do 90°C a při dostatečném tlakovém spádu odtéká přes dýzu a uzávěr do kondenzátního potrubí. Při zvýšení teploty nad 100°C nebo při proniknutí páry do plovákové komory dojde k nahřátí bimetalových destiček, které uzavřou volný odtok. Potom je odtok kondenzátu řízen plovákem. Velikost průtoku je úměrná rozdílu tlaků před a za odváděčem.

Připojení

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál

Těleso,kryt šedá litina (GG 25)
Funkční díly korozivzdorná ocel (tř.17)

Zkoušení

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2. Na funkci se zkouší horkou vodou (průtok) a párou (těsnost).

Montáž

Odváděč je dodáván v provedení do svislého potrubí. Při použití do vodorovného potrubí je nutné provést úpravu odváděče.

Ovládání

Automatické v závislosti na provozních podmínkách.

Podobné produkty v kategorii:
  • Odvaděč kondenzátu