V 30 111(3)-616 PN 16

5.vv
OBJEDNAT

Použití

Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

Technický popis

Ventil ruční je třmenový, ventil ovládaný el. servomotorem je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 150 je pod kuželku, pro DN 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál

Těleso,víko šedá litina
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové

Zkoušení

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor uchycen na závěsu.

Ovládání

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu. Ventil DN 15 - DN 80 je možno ovládat táhlovým servomotorem. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

 

 

Podobné produkty v kategorii:
  • Uzavírací a regulační ventily