Kategorie: Uzavírací a regulační ventily

ventily_uzaviraci

Ventil uzavírací, uzávěrka v potrubí, kterým protéká nějaká tekutina nebo plyn, skládající se z tělesa, v jehož mezistěně je sedlo (otvor), na které se přitlačuje kuželka (talíř) s dosedací plochou. Pro jemné ovládání a velké tlaky se užívá ventil jehlový. Připojení k potrubí je dvěma nebo více hrdly. Ventil uzavírací a regulační se ovládají ručně nebo servomotorem, ventily zpětné jsou samočinné a ovládají se rozdílem tlaků před ventilem a za ním.