Kategorie: Zpětné ventily

ventily_zpetne

Ventil zpětný je samočinná armatura, jejímž smyslem je zajistit proudění média pouze jedním směrem (respektive zabránit směru opačnému). Konstrukce této armatury je jednoduchá a spolehlivá. Uzavírací disk (talíř) je při správném směru proudění otevřen a pokud dojde k otočení směru proudění, tak se automaticky uzavře (buď to vlastní vahou nebo pomocí pružiny).