Mezipřírubová klapka s ruční pákou

Meziprirubova_klapka_rucni_pakou
OBJEDNAT

Použití:

Uzavírající armatura vhodná pro různé provozní látky, např. vodu, olej, vzduch, tepné plyny, pohoné hmoty atp. v závislosti na použitých materiálech manžety a disku. Provozní médium včetně příměsí nesmí za nízkých teplot zatuhnout, ev. změnit skupenství, toto by mohlo mít za následek zvětšení ovládací síly.

 

Technický popis:

Klapky uzavírací bezpřírubové jsou armatury, u kterých se funkční orgán otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny.
Uzavírací klapky jsou oboustrannou armaturou, tzn. při uzavření funkčního orgánu uzavírají průchod pracovní tekutiny oběma směry.

Ovládání:

Klapka je ovládána ručně pomocí šnekové převodovky. Klapka se uzavírá (otevírá) otáčením ručního kola doprava (doleva). Polohy zavřeno - otevřeno jsou vymezeny dorazy.
Polohu disku je možno zkontrolovat na optickém ukazateli polohy.
Materiál těla a krytu převodovky:
- šedá litina
Materiál kola převodovky:
- šedá litina
Materiál vnitřních pohyblivých částí:
- ocel

Materiál armatury:

Těleso
- šedá litina s epoxidovým nátěrem
- tvárná litina s epoxidovým nátěrem
- ocel s epoxidovým nátěrem
- nerez ocel Manžeta - EPDM (-15...+130°C)
- NBR (-10...80°C)
- NBR s tlakovou zkouškou pro PLYN (-10...+80°C)
- SILIKON (-20...+180°C) PTFE (-15...+130°C)
- HYPALON (-15...+140°C)
- VITON (-20...+80 °C)
- další na poptávku
Disk
- tvárná litina poniklovaná
- nerez ocel AISI 304
- nerez ocel AISI 316
- potažený PTFE
- další na poptávku
Vřeteno
- nerez ocel

Připojení:

Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi příruby PN 6, 10, 16 (dle typu) pomocí šroubů bez dalšího těsnění.
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Montáž:
Uzavírací klapky se montují do přírubového potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze oboustranně přesahuje těleso klapky. Natočení uzavírací klapky mezi přírubami v ose potrubí je libovolné. Před samotným dotažením montážních šroubů přírub, musí být klapka v poloze otevřeno, aby nedošlo k deformaci manžety při dotahování šroubů.

Mezipřírubová klapka s ruční pákou

 

 

Podobné produkty v kategorii:
  • Uzavírací