Šoupátka
Víková šoupátka • Třmenová šoupátka •
Nožová šoupátka

Šoupátka víková, šoupátka třmenová a šoupátka nožová jsou armatury sloužících k uzavření nebo otevření cesty pro médium. Tato funkce je zajištěna klínem, který se vysouvá a zasouvá v tělese šoupěte mezi sedla. Tento posuv je rovinný, čili dosedací plochy klínu a tělesa o sebe třou. K jejich výhodám však patří neomezená světlost, minimální průtokové ztráty a poměrně malý ovládací moment k jejich uzavření – otevření. Průmyslová šoupátka se vyrábějí od dimenze DN 40.

Šoupátka