Ostatní armatury,
Odvaděče kondenzátů • Filtry • Regulátory tlaku,
Kompenzátory • Stavoznaky

Ostatní armatury:

Odvaděče kondenzátů • Filtry • Regulátory tlaku • Kompenzátory • Stavoznaky

Filtry a Odvaděče kondenzátu

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Odvaděče kondenzátu

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Filtry

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Regulátory tlaku

Regulátory tlaku, známé také jako redukční ventily, jsou klíčovými komponenty v mnoha průmyslových a domácích aplikacích. Jejich hlavní funkcí je snižování vstupního tlaku pracovní látky na nižší hodnotu výstupního, neboli redukovaného tlaku. Tento tlak pak samočinně udržují na nastavené hodnotě, což je nezbytné pro správnou funkci mnoha systémů.

Regulátor tlaku je navržen tak, aby udržoval konstantní tlak za výstupem z redukčního ventilu. To platí bez ohledu na velikost průtoku a případné kolísání vstupního tlaku. To znamená, že regulátor tlaku je schopen udržovat stabilní tlak i při různých provozních podmínkách.

Polohu kuželky, která určuje velikost průtoku, určuje rovnováha sil, ke které dochází na membráně redukčního ventilu. Toto je klíčový princip fungování regulátoru tlaku, který umožňuje přesné a efektivní řízení průtoku.

Dodáváme kvalitní regulátory výstupního tlaku, regulátory tlaku se zúženým hrdlem, regulátory tlaku pro vodu i pro páru. Tyto produkty jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejpřísnější normy kvality a bezpečnosti. Jsou vyrobeny z odolných materiálů, které jsou schopné odolat vysokým tlakům a teplotám.

Naše regulátory tlaku jsou navrženy pro širokou škálu aplikací, včetně těch, které vyžadují manipulaci s vodou a párou. To znamená, že jsou ideální pro použití v mnoha různých průmyslových odvětvích, včetně energetiky, chemického průmyslu a výroby. Bez ohledu na vaše specifické potřeby, naše regulátory tlaku vám poskytnou spolehlivé a efektivní řešení.

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Kompenzátory

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Montážní vložky

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Sací koše

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Průhledítka

Průhledítko je důležitým prvkem v mnoha průmyslových aplikacích, který slouží jako kontrolní orgán průtoku kapalného média v potrubí. Jeho hlavní funkcí je umožnit obsluze vizuálně sledovat a monitorovat průtok kapaliny v reálném čase.

Průhledítko nerez je vyrobeno z korozivzdorné oceli, což znamená, že je odolné vůči korozi a je schopné odolat agresivním kapalinám. Je navrženo s ohledem na druh, teplotu a koncentraci kapaliny, pro kterou je určeno, a je schopné pracovat při různých pracovních tlacích a teplotách.

Těleso průhledítka je odlitek se dvěma průzory kruhového tvaru. Tyto průzory umožňují obsluze vidět průtok kapaliny a monitorovat jeho stav. Průzory jsou zakryty zornými skly, které jsou utěsněny pomocí vík, těsnění a šroubů. To zajišťuje, že průhledítko je hermeticky uzavřeno a zabraňuje úniku kapaliny.

Pro zlepšení viditelnosti proudění kapaliny jsou v tělese průhledítka přepážky, které způsobují víření kapaliny. Toto víření zlepšuje viditelnost průtoku a umožňuje obsluze lépe sledovat a monitorovat stav kapaliny.

Pod průhledítko se doporučuje umístit vhodné osvětlovací těleso. Toto osvětlení zlepšuje viditelnost průtoku kapaliny, což umožňuje obsluze lépe sledovat a monitorovat jeho stav. To je obzvláště užitečné v tmavých nebo špatně osvětlených prostorách, kde by bylo sledování průtoku kapaliny bez dodatečného osvětlení obtížné

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Stavoznaky

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Zemní soupravy, hydranty a navrtávací pásy

  • zemní soupravy šoupátkové
  • zemní soupravy ventilové
  • hydranty podzemní
  • navrtávací pásy s uzavěrem (i bez)