Časté otázky
AVIMEX Hranice spol. s r.o.

OBJEDNÁVÁNÍ PRODUKTU

Je nutno uvést pro každou položku samostatně:

 • název armatury (popř. typ nebo evidenční číslo)
 • jmenovitý tlak (PN)
 • jmenovitou světlost (DN)
 • druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je nutno uvést chemické složení)
 • skutečnou maximální provozní teplotu média (°C)
 • skutečný maximální provozní tlak (MPa)
 • druh ovládání (ruční, převodovka, pohon)

 

LIKVIDACE PRODUKTU

Průmyslové armatury určené k likvidaci se musí demontovat z potrubí následujícím způsobem:

 • Otočte kolem, pákou nebo dodaným ovládáním, takže armatura je otevřena (zavřena) z 50 %.
 • Vyprázdněte potrubí, na kterém je armatura namontována.
 • Otočte pákou a otevřete armaturu na 100 %
 • Pokud je to možné, umyjte potrubí
 • Proveďte nezbytná opatření, aby nedošlo k nehodě a zhodnoťte stupeň nebezpečí související s daným mediem. Při demontáži vždy používejte vhodný oděv a vhodnou obuv, gumové rukavice odolné vůči kyselinám, masku na ochranu před plynem nebo prachem.
 • Armatura demontovaná z potrubí se musí řádně umýt. Pokud by tato procedura nebyla provedena, medium v demontované armatuře by mohlo ohrozit osoby nebo by mohlo znečistit životní prostředí.

Po provedení demontáže armatury je třeba provést rozdělení jeho součástí na materiály recyklovatelné (kovy) a součásti, se kterými bude nakládáno jako se „zvláštními odpady“ (těsnění z PTFE, Vitonu, Grafitu, atd.). Tato operace je naprosto zásadní.

 

Pokud nebude při likvidaci armatury dodržen této postup, může dojít k vážnému znečištění životního prostředí.

 

UPOZORNĚNÍ: Firma AVIMEX Hranice spol. s r.o. není zodpovědná za likvidaci, při které nebyl dodržen tento postup.