Uzavírací klapky • Zpětné klapky • Koncové klapky

Klapky: hlavním konstrukčním znakem je talíř, který se otáčí kolem čepu. Klapky jsou jednoduché armatury s nízkými průtokovými ztrátami. Dělíme je na uzavírací, zpětné a koncové. Mezi přednosti uzavíracích klapek patří malá stavební délka (L). Pro svou jednoduchou konstrukci a malou ovládací silu se uplatňují v širokém spektru průmyslového využití.

Průmyslové klapky

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Uzavírací klapky

Uzavírací klapky jsou speciální typy armatur, které jsou ovládány zvenčí. Mohou být ovládány ručně nebo pomocí instalovaného pohonu, což umožňuje obsluze uzavřít nebo otevřít průtok média podle potřeby. To je klíčová funkce, která umožňuje efektivní kontrolu průtoku v různých průmyslových aplikacích.

Jednou z unikátních vlastností uzavíracích klapek je, že médium může proudit v obou směrech. To znamená, že mohou být použity v systémech, kde je potřeba flexibilita průtoku.

Tyto klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost. To je dosaženo díky pečlivému návrhu a výrobě, který zahrnuje použití kvalitních materiálů a nejnovějších technologií.

Jako uzavírací nebo regulační armatury jsou vhodné pro neagresivní a agresivní kapaliny, páry a plyny. To znamená, že mohou být použity v široké škále průmyslových aplikací, od potravinářského průmyslu po chemický průmysl.

Jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost. To je dosaženo díky pečlivému návrhu a výrobě, který zahrnuje použití nejnovějších technologií a nejlepších výrobních postupů.

Uzavírací klapky splňují požadavky mnoha norem. To znamená, že splňují nejpřísnější mezinárodní normy pro kvalitu a bezpečnost. To je důkazem jejich vysoké úrovně spolehlivosti a odolnosti. Zákazníci tak mohou mít jistotu, že uzavírací klapky budou fungovat efektivně a bezpečně po dlouhou dobu.

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Zpětné klapky

Zpětné klapky jsou samočinné zpětné armatury, které hrají klíčovou roli v mnoha průmyslových aplikacích. Jejich hlavní funkcí je automatické zabraňování zpětnému proudění média. To znamená, že médium může proudit pouze v jednom směru, což je nezbytné pro správnou funkci mnoha systémů.

Tyto zpětné klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost. To je dosaženo použitím kvalitních materiálů a přísných výrobních postupů. Jsou určeny pro neagresivní kapaliny, vodu, vodní páru, olej, ropu, ropné produkty, vzduch, zemní plyn a jiné. To znamená, že jsou velmi univerzální a mohou být použity v široké škále aplikací.

Klapky jsou vyráběny z uhlíkových, slitinových a nerezových ocelí. Tyto materiály byly vybrány pro svou odolnost vůči korozi a schopnost vydržet vysoké teploty a tlaky. Materiálové provedení armatur lze přizpůsobit přání zákazníka, tak aby maximálně vyhovovalo provozním podmínkám. To znamená, že zákazníci mohou získat zpětné klapky, které jsou přesně přizpůsobeny jejich specifickým potřebám.

Zpětné klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost. To je dosaženo díky pečlivému návrhu a výrobě, který zahrnuje použití nejnovějších technologií a nejlepších výrobních postupů.

Naše klapky splňují požadavky norem API, ASME, ČSN a EN. To znamená, že splňují nejpřísnější mezinárodní normy pro kvalitu a bezpečnost. To je důkazem jejich vysoké úrovně spolehlivosti a odolnosti. Zákazníci tak mohou mít jistotu, že zpětné klapky budou fungovat efektivně a bezpečně po dlouhou dobu.