Politika jakosti
AVIMEX Hranice spol. s r.o.

POSLÁNÍ, VIZE A POLITIKA JAKOSTI SPOLEČNOSTI AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Základním posláním naší společnosti je její nepřetržité kladné postavení na trhu dodavatelů průmyslových armatur pro energetiku, petrochemii, vodárenství, klimatizaci, trvalá dostupnost produktů naší společnosti pro investory v České republice i v zahraničí. Naše motto: Jsme a chceme být zákazníkovi partnerem.

Vedení společnosti se zavazuje k naplňování politiky jakosti jako součásti filosofie společnosti AVIMEX Hranice spol. s r.o. směřující k neustálému zlepšování systému managementu jakosti a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky.

Neustálá prosperita firmy AVIMEX Hranice spol. s r.o. zajišťovaná vysokou kvalitou nákupu a prodeje zboží, technickou dokonalostí a jakostí vyrobených produktů vytváří předpoklady k uskutečnění dlouhodobé vize stát se dominantní firmou na trhu dodavatelů průmyslových armatur v středoevropském rozsahu.

 

K naplňování této vize přijímá vedení společnosti tuto politiku jakosti:

  • I. Uspokojit každého našeho zákazníka v kvalitě dodávaných výrobků, jejich požadované technické úrovni a akceptovatelné ceně.
  • II. Zvýšit podíl objednávek pro stálé zákazníky, který při dodržení stanovených požadavků na jakost umožní stabilní odbyt v budoucích letech.
  • III. Zlepšovat úroveň vybavení pracovními prostředky a novými technologiemi k realizaci konfortu zákazníka, optimalizovat vlastní režijní náklady.
  • IV. Usilovat o pevné postavení váženého a výhradního velkoobchodu pro nadnárodní korporace.
  • V. Jen spokojení a motinovaní pracovníci, odborníci na svém místě zajišťují dlouhodobé obchodní vztahy.
  • VI. Důsledným controllingem, vhodným výběrem dodavatelů nabídnout zákazníkovi konkurenceschopnou – přijatelnou cenu.

 

V Hranicích 03.11.2006
Ing. Antonín Vojtek
Ředitel společnosti