Průmyslové ventily • Uzavírací a regulační ventily •
Pojistné ventily • Zpětné ventily

Ventily:

Dodáváme PRŮMYSLOVÉ VENTILY vhodné do nepřetržitého provozu s výstupní tlakovou zkouškou. V naši nabídce najdete uzavírací a regulační ventily, pojistné ventily, zpětné ventily a mnoho dalších typů průmyslových ventilů.

Průmyslové ventily

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Uzavírací a regulační ventily

Ventil uzavírací, uzávěrka v potrubí, kterým protéká nějaká tekutina nebo plyn, skládající se z tělesa, v jehož mezistěně je sedlo (otvor), na které se přitlačuje kuželka (talíř) s dosedací plochou. Pro jemné ovládání a velké tlaky se užívá ventil jehlový. Připojení k potrubí je dvěma nebo více hrdly. Ventil uzavírací a regulační se ovládají ručně nebo servomotorem, ventily zpětné jsou samočinné a ovládají se rozdílem tlaků před ventilem a za ním.

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Pojistné ventily

Ventil pojistný je bezpečnostní armatura tam, kde je potřeba, aby pracovní tlak média nepřekročil přípustnou mez. Je to samočinně pracující armatura pro tlaková zařízení jako poslední pojistka. Pojistný ventil odpustí nadlimitní část pracovní látky ze zařízení a tím dojde ke snížení tlaku. Poté se uzavře, aby nedocházelo ke ztrátám média. Při nastaveném (normálním) tlaku v zařízení musí být pojistný ventil těsný.

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Zpětné ventily

Ventil zpětný je samočinná armatura, jejímž smyslem je zajistit proudění média pouze jedním směrem (respektive zabránit směru opačnému). Konstrukce této armatury je jednoduchá a spolehlivá. Uzavírací disk (talíř) je při správném směru proudění otevřen a pokud dojde k otočení směru proudění, tak se automaticky uzavře (buď to vlastní vahou nebo pomocí pružiny).

AVIMEX Hranice spol. s r.o.

Ostatní ventily