Zakázková strojní výroba
AVIMEX Hranice spol. s r.o.

ZAKÁZKOVÁ STROJNÍ VÝROBA

 • soustružení ocele, ocelolitiny, manganových a nerezových ocelí
 • frézování ocele, ocelolitiny, manganových a nerezových ocelí
 • obrábění ocele, ocelolitiny, manganových a nerezových ocelí
 • stříhání a ohýbání ocelí tř. 11, 12, 15, 17 atd.
 • svařování a pálení ocelí tř. 11, 12, 15, 17 atd.
 • opracování odlitků a výkovků dodaných zákazníkem
 • stavba strojů a zařízení v oblasti
 • energetiky, petrochemie atd.: dle výkresové dokumentace (potrubní díly, šnekové a korečkové dopravníky apod.)
 • dopravy (dopravníkové pásy a tratě)
 • zpracování kamene a štěrkopísku (třídiče kameniva, zásobníky, ocelové konstrukce, díly korečkových a lžícových bagrů, dehydratační zařízení)
 • pro úpravu vody: separační zařízení (čiřiče, usazováky, podélné usazování nádrže), provzdušňování (tryskové, roštové a věžové provzdušňovače), míchací zařízení (pádlová míchadla, lopatkovací a rychtoběžná míchadla, hydraulické sytiče)
 • tlakové a akumulační nádrže, ocelové konstrukce
 • vodní hospodářství a závlahy
V materiálové tř. 11 a nerezových materiálech pro:
 • pro čistírny vody
 • separační zařízení
 • zpracování kalů
 • hrazení kanálů
 • měření průtoků
 • čerpání vody a závlahy
 • montáž, demontáž a servis zařízení
 • drtící techniky pro zpracování kamene a štěrkopísků, dopravníků pro cihelny apod.