Filtr
D 71 118-016 PN 16

POUŽITÍ:

Samočinný orgán k zachycování mechanických nečistot obsažených v pracovním médiu. Filtr lze použít pro agresivní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro maximální tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Těleso filtru je v šikmém hrdle opatřeno vyměnitelným čistícím sítkem válcového tvaru, které je proti pohybu fixováno uzavíracím víkem. Plocha otvorů v sítku je asi 3-násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Na objednávku lze dodat filtr s čistícím otvorem ve víku, opatřeným zátkou.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, víko korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Sítko korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnění ucpávky bezazbestový materiál

ZKOUŠENÍ:

Filtr je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Filtr se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese a hrdlo s víkem musí směřovat dolů. Filtr nepotřebuje stálou obsluhu, ale pro zaručení bezpečného a účinného provozu je nutno kontrolovat stupeň znečistění filtrační vložky.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojan

POZNÁMKA: