Kompenzátor ucpávkový
M 10 010-540 PN 40

POUŽITÍ:

Kompenzátor ucpávkový je kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobenými změnami teploty v potrubních systémech. Je určen pro neagresivní provozní tekutiny, vodu, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Těleso je odlitek do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Vedení v ose potrubí zajišťují vodící kroužky.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, posuvný kus
uhlíková ocel (42 2643.1)
Víko ucpávky
uhlíková ocel (42 2643.1)
Vodící kroužky návar 13Cr
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

ZKOUŠENÍ:

Kompenzátor je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230

MONTÁŽ:

Kompenzátor je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře. Při montáži je nutno dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

POZNÁMKA:

pmax – maximální otevírací přetlak [MPa]