Kulový kohout
K 85 111(3) – 540 PN40

POUŽITÍ:

Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, páru, oleje a jiné neagresivní provozní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty dle grafu vedle na obrázku. Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g/m3. Kohout není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy „OTEVŘENO“-„ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se u DN 50 až 100 provádí otočením páky doprava o 90°. U DN 150 a 200 ručním kolem přes převod.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, příruba uhlíková ocel (42 2643.1)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE) Těsnění čepu „O“ kroužek (pryž)

ZKOUŠENÍ:

Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Kulový kohout je možno ovládat: – DN 50 – jednoramennou pákou – DN 80, 100 – dvojramennou pákou – DN 150, 200 – ručním kolem přes šnekovou převodovku.

Dále lze kohouty světlosti DN 50 až 100 ovládat jednootáčkovým, u DN 150 až 200 víceotáčkovým servomotorem. Typ servomotoru určí dodavatel.

POZNÁMKA: