Kulový kohout
K 85 111(3) – 616 PN 16

POUŽITÍ:

Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, oleje, plyny a jiné neagresivní provozní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty dle grafu vedle na obrázku. Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g/m3. Kohout není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy „OTEVŘENO“-„ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, příruba šedá litina (42 2420)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE)
Těsnění čepu „O“ kroužek (pryž)

ZKOUŠENÍ:

Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Kulový kohout je možno ovládat jednoramennou pákou, u DN 125 a DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.

 

POZNÁMKA: