Kulový kohout
K 85 171(3) – 516(016) PN 16

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán v provedení -516 pro vodu, páru, oleje, plyny a jiná neagresivní média. V provedení -016 je určen pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci. Dovolený rozsah pracovních teplot v závislosti na nejvyšším pracovním přetlaku je dle grafu. Kohouty v provedení -016 se dodávají jen ve světlostech DN 40 až DN 100. Kohout není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy „OTEVŘENO“-„ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

-516 -016
Těleso
uhlíková ocel korozivzdorná ocel
(42 2643.1) (42 2942.4)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo teflon (PTFE)
Těsnění čepu pryž (VITON)

ZKOUŠENÍ:

Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Kohout je ovládán jednoramennou pákou, u DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem. Na přání lze dodat kohout ovládaný pneupohonem (jedno i dvojčinným).

POZNÁMKA: