Kulový kohout
KM 9104.1(2) PN 40

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán v provedení KM 9104.1 pro vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny, v provedení KM 9104.2 pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci, pro pracovní tlaky do 4 MPa a teploty do 200°C. Kohout není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Kohout je obousměrná armatura, uzávěr tvoří plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy „OTEVŘENO – ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°

PŘIPOJENÍ:

Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

KM 9104.1 KM 9104.2
Těleso, hrdlo
uhlíková ocel korozivzdorná ocel
(11 523) (17 021)
Koule, čep
korozivzdorná ocel (17 027)
Sedla teflon (PTFE)
Těsnění čepu
– do 100oC „O“ kroužek (pryž)
– do 200oC teflon (PTFE)

ZKOUŠENÍ:

Kohout je zkoušen podle DIN 3230.

MONTÁŽ:

Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Kohout lze ovládat jednoramennou pákou, popř. servomotorem nebo pneupohonem.

POZNÁMKA: