Mezipřírubová klapka s elektropohonem ES s havarijní funkcí do světlosti DN65
L32 173 x16.xx

POUŽITÍ:

Uzavírací armatura vhodná pro různé provozní látky, např. vodu, olej, vzduch, topné plyny, pohonné hmoty atd. v závislosti na použitých materiálech manžety a disku. Provozní médium včetně příměsí nesmí za nízkých teplot zatuhnout, ev. změnit skupenství, toto by mohlo mít za následek zvětšení ovládací síly.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Klapky uzavírací bezpřírubové jsou armatury, u kterých se funkční orgán otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Uzavírací klapky jsou oboustrannou armaturou, tzn. že při uzavření funkčního orgánu uzavírají průchod pracovní tekutiny oběma směry.

OVLÁDÁNÍ:

Klapka je ovládána el. servomotorem pootočením vřetena o 90°. Při výpadku el. proudu je možno ovládat klapku ručně.

Materiál těla pohonu:
• hliníková slitina
Krytí servopohonu:
• IP54
Teplota okolí:
• -20…+50°C
Ovládání:
• 24V AC/DC, 230VAC
Doba přestavení:
• 90…150s
Doba uzavření zpětnou pružinou:
• 15s

Volitelná výbava pohonu:
• signalizační spínače, vysílač polohy odporový, spojité ovládání polohy.

 

MATERIÁL ARMATURY:

Těleso
• šedá litina s epoxidovým nátěrem
• tvárná litina s epoxidovým nátěrem
• ocel s epoxidovým nátěrem
Manžeta
• EPDM (-15…+130°C)
• NBR (-10…+80°C)
• NBR s tlakovou zkouškou pro PLYN (-10…+80°C)
• SILIKON (-20…+180°C)
• PTFE (-15…+130°C)
• HYPALON (-15…+140°C)
• VITON (-20…+80°C)
• Další na poptávku
Disk
• tvárná litina poniklovaná
• nerez ocel AISI 304
• nerez ocel AISI 316
• potažený PTFE
• další na poptávku
Vřeteno
• nerez ocel

 

PŘIPOJENÍ:

Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi příruby PN 10, 16 pomocí šroubů bez dalšího těsnění. Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

 

MONTÁŽ:

Uzavírací klapky se montují do přírubového potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze oboustranně přesahuje těleso klapky. Natočení uzavírací klapky mezi přírubami v ose potrubí je libovolné s vyjímkou umístění servopohonu pod armaturou (viz obr.) Před samotným dotažením montážních šroubů přírub, musí být klapka v poloze otevřeno, aby nedošlo k deformaci manžety při dotahování šroubů.