Mezipřírubová klapka s pneupohonem PO do světlosti DN300
L32 174 x16.xx

POUŽITÍ:

Uzavírací armatura vhodná pro různé provozní látky, např. vodu, olej, vzduch, topné plyny, pohonné hmoty atd. v závislosti na použitých materiálech manžety a disku. Provozní médium včetně příměsí nesmí za nízkých teplot zatuhnout, ev. změnit skupenství, toto by mohlo mít za následek zvětšení ovládací síly

 

TECHNICKÝ POPIS:

Klapky uzavírací bezpřírubové jsou armatury, u kterých se funkční orgán otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Uzavírací klapky jsou oboustrannou armaturou, tzn. že při uzavření funkčního orgánu uzavírají průchod pracovní tekutiny oběma směry.

OVLÁDÁNÍ:

Klapka je ovládána pneupohonem pootočením vřetena o 90°. Pro pneupohon se používá upravený tlakový vzduch o tlaku 0,6MPa. Při nižším ovládacím tlaku se snižuje kroutící moment pohonu. Tlakový vzduch se přivádí do pohonu přes ovládací elektromagnetický ventil, který zajišťuje jeho ovládání.

Pneupohony se dodávají ve dvojím provedení – jednočinné a dvojčinné.
Pneupohon jednočinný je ovládán tlakovým vzduchem pouze v jednom směru, návrat do výchozí polohy zajišťují pružiny. Jednočinné pneupohony se využívají jako havarijní. Pneupohon dvojčinný je ovládán tlakovým vzduchem pro oba směry (otevřeno/zavřeno).

Materiál těla pohonu:
• hliníková slitina
Ovládací tlak:
• 6 bar
Max. ovládací tlak:
• 8 bar
Teplota okolí:
• -20…+80°C

Volitelná výbava pohonu:
• elektromagnetický ovládací ventil 24V AC/DC, 230VAC, koncové spínače, pneumatický pozicionér, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

MATERIÁL ARMATURY:

Těleso
• šedá litina s epoxidovým nátěrem
• tvárná litina s epoxidovým nátěrem
• ocel s epoxidovým nátěrem
Manžeta
• EPDM (-15…+130°C)
• NBR s tlakovou zkouškou pro PLYN (-10…+80°C)
• NBR (-10…+80°C)
• SILIKON (-20…+180°C)
• HYPALON (-15…+140°C)
• PTFE (-15…+130°C)
• VITON (-20…+80°C)
Vřeteno
• nerez ocel

 

PŘIPOJENÍ:

Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi příruby PN 6, 10, 16 (dle typu) pomocí šroubů bez dalšího těsnění. Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

MONTÁŽ:

Uzavírací klapky se montují do přírubového potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze oboustranně přesahuje těleso klapky.Natočení uzavírací klapky mezi přírubami v ose potrubí je libovolné s vyjímkou umístění servopohonu pod armaturou (viz obr.) Před samotným dotažením montážních šroubů přírub, musí být klapka v poloze otevřeno, aby nedošlo k deformaci manžety při dotahování šroubů.