Mezipřírubová klapka s ruční pákou
L32 171 x16.xx

POUŽITÍ:

Mezipřírubová klapka s ruční pákou je uzavírající armatura vhodná pro různé provozní látky, např. vodu, olej, vzduch, tepné plyny, pohoné hmoty atp. v závislosti na použitých materiálech manžety a disku. Provozní médium včetně příměsí nesmí za nízkých teplot zatuhnout, ev. změnit skupenství, toto by mohlo mít za následek zvětšení ovládací síly.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Klapky uzavírací bezpřírubové jsou armatury, u kterých se funkční orgán otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny.
Uzavírací klapky jsou oboustrannou armaturou, tzn. při uzavření funkčního orgánu uzavírají průchod pracovní tekutiny oběma směry.

OVLÁDÁNÍ:

Klapka je ovládána ručně pomocí šnekové převodovky. Klapka se uzavírá (otevírá) otáčením ručního kola doprava (doleva). Polohy zavřeno – otevřeno jsou vymezeny dorazy.
Polohu disku je možno zkontrolovat na optickém ukazateli polohy.
Materiál těla a krytu převodovky:
• šedá litina
Materiál kola převodovky:
• šedá litina
Materiál vnitřních pohyblivých částí:
• ocel

 

MATERIÁL ARMATURY:

Těleso
• šedá litina s epoxidovým nátěrem
• tvárná litina s epoxidovým nátěrem
• ocel s epoxidovým nátěrem
• nerez ocel Manžeta – EPDM (-15…+130°C)
• NBR (-10…80°C)
• NBR s tlakovou zkouškou pro PLYN (-10…+80°C)
• SILIKON (-20…+180°C) PTFE (-15…+130°C)
• HYPALON (-15…+140°C)
• VITON (-20…+80 °C)
• další na poptávku
Disk
• tvárná litina poniklovaná
• nerez ocel AISI 304
• nerez ocel AISI 316
• potažený PTFE
• další na poptávku
Vřeteno
• nerez ocel

 

PŘIPOJENÍ:

Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi příruby PN 6, 10, 16 (dle typu) pomocí šroubů bez dalšího těsnění.
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

 

MONTÁŽ:

Uzavírací klapky se montují do přírubového potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze oboustranně přesahuje těleso klapky. Natočení uzavírací klapky mezi přírubami v ose potrubí je libovolné. Před samotným dotažením montážních šroubů přírub, musí být klapka v poloze otevřeno, aby nedošlo k deformaci manžety při dotahování šroubů.