Mezipřírubová klapka s ruční převodovkou
L32 172 x16.xx

POUŽITÍ:

Uzavírací armatura vhodná pro různé provozní látky, např. vodu, olej, vzduch, topné plyny, pohonné hmoty atd. v závislosti na použitých materiálech manžety a disku. Provozní médium včetně příměsí nesmí za nízkých teplot zatuhnout, ev. změnit skupenství, toto by mohlo mít za následek zvětšení ovládací síly.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Klapky uzavírací bezpřírubové jsou armatury, u kterých se funkční orgán otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Uzavírací klapky jsou oboustrannou armaturou, tzn. že při uzavření funkčního orgánu uzavírají průchod pracovní tekutiny oběma směry.

OVLÁDÁNÍ:

Klapka je ovládána ručně pomocí šnekové převodovky. Klapka se zavírá (otevírá) otáčením ručního kola doprava (doleva). Polohy zavřeno – otevřeno jsou vymezeny dorazy. Polohu disku je možno zkontrolovat na optickém ukazateli polohy.

Materiál těla a krytu převodovky:
• šedá litina
Materiál kola převodovky:
• šedá litina
Materiál vnitřních pohyblivých částí:
• ocel

 

MATERIÁL ARMATURY:

Těleso
• šedá litina s epoxidovým nátěrem
• tvárná litina s epoxidovým nátěrem
• ocel s epoxidovým nátěrem
• nerez ocel
Manžeta
• EPDM (-15…+130°C)
• NBR s tlakovou zkouškou pro PLYN (-10…+80°C)
• PTFE (-15…+130°C)
• VITON (-20…+80°C)
• NBR (-10…+80°C)
• SILIKON (-20…+180°C)
• HYPALON (-15…+140°C)
• další na poptávku

Disk
• tvárná litina poniklovaná
• nerez ocel AISI 304
• nerez ocel AISI 316
• potažený PTFE
• další na poptávku
Vřeteno
• nerez ocel

 

PŘIPOJENÍ:

Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi příruby PN 6, 10, 16 (dle typu) pomocí šroubů bez dalšího těsnění. Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

 

MONTÁŽ:

Uzavírací klapky se montují do přírubového potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze oboustranně přesahuje těleso klapky. Natočení uzavírací klapky mezi přírubami v ose potrubí je libovolné. Před samotným dotažením montážních šroubů přírub, musí být klapka v poloze otevřeno, aby nedošlo k deformaci manžety při dotahování šroubů.