Montážní vložka
M 20 010-525 PN 25

POUŽITÍ:

Dálkově stavitelný orgán usnadňující montáž a demontáž armatur v potrubí, popřípadě vymezující délkové nepřesnosti při montáži potrubí. Provozní látkou mohou být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Montážní vložka nesmí být používána k vymezování dilatací potrubí. K tomuto účelu slouží kompenzátor.

TECHNICKÝ POPIS:

Těleso je odlitek do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Stavební délku je možno nastavit rozpěrnými šrouby.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, posuvný kus
uhlíková ocel (42 2643.1)
Víko ucpávky
uhlíková ocel (42 2643.1)
Rozpěrné šrouby
uhlíková ocel (tř.11)
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

ZKOUŠENÍ:

Kompenzátor je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Montážní vložku je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

POZNÁMKA: