Odváděč kondenzátu membránový
“KOMO” PN 16, PN 25

POUŽITÍ:

Odváděč kondenzátu membránový je samočinný orgán sloužící k automatickému odvádění kondenzátu z parních systémů pro teploty do 260°C.

TECHNICKÝ POPIS:

Odváděč je složen z ocelové vstupní a výstupní části, mezi kterými je sevřena membrána z tepelně, chemicky a mechanicky odolného materiálu a ocelová miska. Funkci odváděče kondenzátu zajišťuje plošný membránový ventil, který je ovládán tlakem par expanzí těkavé kapaliny.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso (dvoudílné) uhlíková ocel
Miska uhlíková ocel
Membrána speciální pryž

ZKOUŠENÍ:

MONTÁŽ:

Odváděč je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Odváděč se nesmí zaizolovat, aby nedošlo k přehřátí!!

OVLÁDÁNÍ:

Automatické, v závisloti na provozních podmínkách.

POZNÁMKA:

G – průtok [t/hod]