Průhledítko
U 70-616 PN 16

POUŽITÍ:

Průhledítko  U 70-616 PN 16 slouží jako kontrolní orgán průtoku kapalného média v potrubí. Průhledítko z šedé litiny je určeno pro neagresivní kapaliny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Těleso průhledítka je odlitek se dvěma průzory kruhového tvaru. Průzory jsou zakryty zornými skly, jejichž utěsnění je provedeno pomocí vík, těsnění a šroubů. Pro zlepšení viditelnosti proudění jsou v tělese přepážky způsobující víření kapaliny. Pod průhledítko se doporučuje umístit vhodné osvětlovací těleso.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, víka šedá litina (42 2420)
Zorná skla sklo SIAL

ZKOUŠENÍ:

Průhledítko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Průhledítko lze montovat do potrubí v libovolné poloze bez ohledu na směr proudění. Doporučuje se však montáž se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře. montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

POZNÁMKA:

pmax – maximální otevírací přetlak [MPa] pmax = 4 MPa