Regulátor tlaku pro vodu -
R 12 117 616 PN 16

POUŽITÍ:

Regulátor tlaku pro vodu slouží jako regulátor výstupního tlaku, pro vodu a neagresivní kapaliny. Ze šedé litiny GG 25 se vyrábí pro PN 16 a pro teploty do +90°C. Regulátor je ventil s přímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak.
Regulátor se vyrábí pro parametry:
– rozsah vstupního přetlaku: 0,3 až 1,3 MPa
– rozsah výstupního přetlaku: 0,3 až 1,3 MPa
– minimální tlakový spád: 0,2 MPa

PŘIPOJENÍ:

Stavební délky odpovídají DIN 3202 – F1. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají DIN 2533 a DIN 2501.

MATERIÁL:

Odlitky šedá litina GG 25
Funkční části nerezová ocel
Membrána membránové plátno
Těsnění bezazbestové

MONTÁŽ:

Montáž do vodorovného potrubí musí být provedena tak, aby spodní díl regulátoru byl v poloze svislé a pryžová membrána byla pod osou trubky. Na regulátor nesmí působit žádné vnější přídavné namáhání od potrubí nebo jiného zařízení.