Regulátor tlaku se zúženým hrdlem
C 26 520 540 25/10/25 PN 40

POUŽITÍ:

Slouží jako samočinný regulátor, který snižuje vstupní tlak přiváděného plynu a reguluje v rozsahu tolerančního pole na nastavený výstupní tlak. Regulátor lze použít pro topné plyny dle ČSN 385502, vzduch a jiné neagresivní plyny. Rozsah teplot použití s ohledem na pryžové součásti od -10°C do +70°C. Při snížení odběru plynu dojde ke zvýšení tlaku. Na zvýšení tlaku okamžitě reaguje membrána pohybem vzhůru. Kuželka zmenší průtočný průřez v sedle a tím klesá tlak. Hodnota tlaku se opět ustálí na nastavené hodnotě. Při zvýšení odběru plynu dojde ke snížení tlaku. Na to okamžitě reaguje membrána pohybem dolů. Kuželka zvětší průtočný průřez v sedle a tím stoupne tlak. Hodnota tlaku se opět ustálí na nastavené hodnotě.

PŘIPOJENÍ:

Stavební délka a připojovací rozměry jsou uvedené v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt, víko membrány, víko – ocelolitina
Kuželka, pouzdro – mosaz
Šroubení – nerez
Talíř – uhlíková ocel
Těsnící kroužky – syntetická pryž
Membrána – impregnovaná syntetická pryž

MONTÁŽ:

Regulátor tlaku se montuje pouze do vodorovného potrubí. Svislá osa regulátoru musí být kolmá na vodorovnou rovinu procházející podélnou osou regulátoru.