Sací koš ventilový
M 51 010-010 PN 10

POUŽITÍ:

Sací koš ventilový slouží jako koncová armatura do svislého sacího potrubí k čerpání čistých, případně i kalných agresivních kapalin bez tvrdých mechanických částic s provozní teplotou do 150°C. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla.

TECHNICKÝ POPIS:

Koš tvoří těleso, ventil, sedlová deska a síto. Plocha děr v sítu je 2,5 násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Zdvih ventilu omezují žebra v tělese.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, ventil korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Sedlová deska korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Síto (děrovanýp lech) korozivzdorná ocel (tř.1 7)

ZKOUŠENÍ:

Sací koš je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Sací koš se zásadně montuje do svislé polohy.

e dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

POZNÁMKA:

pmax – maximální otevírací přetlak [MPa]