Šoupátko
S 30 111-510 PN 10

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě až 400°C pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 14,DIN 3202 F4. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, víko, klín 42 2643.1
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

ZKOUŠENÍ:

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Je-li servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu.

POZNÁMKA: