Šoupátko
S 30 111(3)-516(216B) PN 16

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě -50o až 400oC (dle materiálového provedení). Pro DN 200 a 250 a pracovní přetlak vyšší než 1,00 MPa musí být šoupátko vybaveno obtokem.

Šoupátko není vhodné k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJENÍ:

Stavební délky podle ČSN 13 3045, DIN 3202 F5. Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060, DIN 2501. Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061, DIN 2526.

MATERIÁL:

do 400oC od -50oC
Těleso, víko, klín 42 2643.1 42 2714.9
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

ZKOUŠENÍ:

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu.

POZNÁMKA: