Šoupátko
S 30 112(3)-516 PN 16

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Šoupátko je opatřeno čelním převodem 1:3. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Šoipátko DN 1200 je z kostrukčních důvodů opatřeno nestoupajícím vřetenem s funkčním závitem uvnitř šoupátkové komory.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Stavební délky dle ČSN EN 558-3 řada 15, DIN 3202 F5. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové grafitové

ZKOUŠENÍ:

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Šoupátko je možno montovat do potrubí libovolným směrem. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. U šoupátek určených pro dopravu znečištěných látek se doporučuje montovat šoupátko s vřetenem ve svislé poloze s ovládáním nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

POZNÁMKA: