Šoupátko
S 38.1 121(3)-263 PN 63

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě 200°C až 550°C. Možnost použití pro jiná média je nutno projednat s dodavatelem. Není vhodné k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Sedla jsou do tělesa zašroubována. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Šoupátka mohou být také vybavena např. odvodňovací zátkou, odvzdušňovací zátkou, obtokem armatury.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle DIN 2501 a DIN 2526, přivařovací konce dle ČSN 13 1075. Stavební délky přírubových šoupátek dle ČSN EN 558, přivařovacích dle ČSN 13 3053. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, víko, klín 42 2744.5
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedla ocel 15 128.5
Těsnící plochy stellit
Těsnění bezazbestové grafitové
Dodávají se i alternativní materiály dle DIN.

ZKOUŠENÍ:

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. Jestliže je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem (S38.1 113, S38.1 123) nebo ze stojanu

POZNÁMKA: