Šoupátko
S 58 111(3)-216 PN 16

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro jednosměrnou dopravu hydrosměsi (voda + škvára, voda + popel) o velikosti zrna max. 20 mm, pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Šoupátko je třmenové, klín je jednostranně těsnící a úkos klínu je rovněž jednostranný. Těsnící strana klínu i sedla je navařena tvrdou nerezavějící slitinou. Sedlo je do tělesa zašroubováno. Vřetenová matice je uložena na axiálním kuličkovém ložisku. Vřeteno je stoupající netočivé. Zahlcení se provádí kapalinou protékající rozváděcím kroužkem, který je v ucpávkovém prostoru.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso nízkolegovaná. ocel ČSN 42 2714.9
Vřeteno korozivzdorná ocel 17 027.6
Klín, víko, třmen
uhlíková ocel ČSN 42 2643.1

ZKOUŠENÍ:

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Odtruskovací šoupátka se montují do vodorovného potrubí se směrem proudění pracovní látky dle šipky vyznačené na tělese.

OVLÁDÁNÍ:

Šoupátko je možno ovládat servomotorem, ručním kolem nebo ze stojanu.

POZNÁMKA: