Uzavírací a regulační ventil
V 30 111(3)-040 PN 40, C 09 111(3)-040 PN 40

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro kapalná a plynná média v chemickém a potravinářském průmyslu pro pracovní tlaky a teploty:

Jako uzavírací orgán zajišťující těsnost se doporučuje provedení V 30 111 040. Jako regulační orgán se doporučuje provedení s regulační kuželkou V 40 111 040.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil ruční je třmenový. Ventil ovládaný servomotorem je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je na víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

V 30 C 09
Těleso nerez(42 2931) DIN 1.4408
Víko korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo táhlovým servomotorem.