Uzavírací a regulační ventil
V 40 111-5(2)63(100), V 40 121-5(2)63(100) PN 63(100)

POUŽITÍ:

Ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci) pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny o teplotě do 550°C (dle materiálového provedení) pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá regulační kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění do DN 65 je pod kuželku, od DN 80 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

PŘIPOJENÍ:

Přivařovací spoj s rozměry konců podle ČSN 13 1075. Stavební délky dle ČSN 13 3051. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

do 400° C do 550°C
Těleso,víko
uhlíková ocel 42 2643.1 leg. ocel 42 2744.5
Kuželka 11 523 15 128.5
Vřeteno korozivzdorná ocel ( tř. 17)
Těsnící plochy(návar) 13 Cr stellit
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem (V 40 123-….) nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.