Uzavírací a regulační ventil
V 41 111(3)-540 PN 40

POUŽITÍ:

Ventil s regulační kuželkou pro vodu, neagresivní kapaliny, páru, olej a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není armaturou uzavírací, lze jej použít jen pro hrubou regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil ruční je třmenový. Ventil ovládaný táhlovým servomotorem je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Ta je řešena pro lineární průtočnou charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 v m3/h, při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa). Dovolená propustnost v sedle těchto ventilů je 0,05 % Kv.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso,třmen uhlíková ocel
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky
bezazbestové grafitové

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem.V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servo- motorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.