Uzavírací ventil
V 10 131-616 PN 16

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je hlavicový. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka, která je uchycena ke vřetenu otočně. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen válcovým trubkovým závitem. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso,hlavice šedá litina
Kuželka korozivzdorná ocel
Těsnící kroužek v tělese korozivzdorná ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen dle DIN 3230.

MONTÁŽ:

Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je ovládán ručním kolem.