Uzavírací ventil
V 30 111(3)-5100(2100) V 30 121(3)-5100(2100) PN 100

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny o teplotě do 400°C, resp. 550°C. Pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pro DN 50 je pod kuželku, pro DN 65 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

MATERIÁL:

do -50°C do 400°C do 550°C
Těleso,víko leg. ocel uhlíková ocel leg. ocel
42 2714.9 42 2643.1 42 2744.5
Kuželka 11 523 11 523 15 128.5
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnící plochy návar (13Cr) návar (13Cr) stellit
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.