Uzavírací ventil
V 30 111(3)-540 PN 40

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, páru, neagresivní kapaliny, olej a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil ruční je třmenový, ventil ovládaný el. servomotorem je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 100 je pod kuželku, pro DN 125 až 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce..

MATERIÁL:

Těleso,třmen uhlíková ocel
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor uchycen na závěsu.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu. Ventil DN 15 – DN 80 je možno ovládat táhlovým servomotorem. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.