Uzavírací ventil
V 30 11(2)1-4100 PN 100

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

MATERIÁL:

Těleso, třmen uhlíková ocel (11 416)
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění vřetene ucpávky bezazbestové grafitové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.