Uzavírací ventil
V 30 211-540 PN 40

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 100 je pod kuželku, pro DN 125 až 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso,třmen uhlíková ocel
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky
bezazbestové grafitové

 

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil lze montovat do potrubí v libovolné poloze s ohledem na směr proudění. Doporučuje se však montáž se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře.montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo táhlovým servomotorem.