Ventil odvodňovací
C 26 101-540 PN 40

POUŽITÍ:

Ventil odvodňovací lze použít jako vypouštěcí orgán v odvodňovačích plynu, pro kondenzáty usazené při rozvodu topných plynů podle normy ČSN 385502, a to pro tlaky do PN 40 a pro teploty od -10°C do +40°C, ve zvláštním provedení do -50°C. Ventil odvodňovací otevírá a uzavírá průtok kondenzátů z odvodňovačů plynu, při jejich vypouštění nebo čerpání přes výstupní šroubení a hadici do čerpacího vozu.

PŘIPOJENÍ:

Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. Vstupní příruba s drážkou je pro PN 40 dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, se vstupním otvorem se závitem G 1″ dle ČSN 01 4033 v délce 22 mm. Výstupní otvor je opatřen rovněž závitem G 1″ v délce 20 mm.

MATERIÁL:

Těleso 42 2643

MONTÁŽ:

Před upevněním ventilu na odvodňovač je nutno našroubovat trubku do otvoru v přírubě ventilu. Délku, jakost a provedení trubky určuje ČSN 386410. Před montáží musí být přívodní potrubí a vlastní ventil zbaven všech nečistot a konzervačních materiálů.

POZNÁMKA: