Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný, Ł
nátrubkový P 10 237-616 PN 16

POUŽITÍ:

Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,1 MPa do 1,6 MPa u všech světlostí.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je hlavicový. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt, poklop šedá litina (42 2420)
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlový kroužek korozivzdorná ocel (tř.17)
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutno montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku