Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný,
plynotěsný, čepový P 14 287-5250 PN 250

POUŽITÍ:

Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Při použití pro vyšší teploty se vkládá mezi těleso a kryt pružiny speciální vložka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutno montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku