Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný,
plynotěsný P 14 217-5250 PN 250

POUŽITÍ:

Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka , která je přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Při použití pro vyšší teploty se vkládá mezi těleso a kryt pružiny speciální vložka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 250, na výstupu pro PN 40. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutno montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

POZNÁMKA:

pmax – maximální otevírací přetlak [MPa]