Ventil pojistný pružinový, proporcionální
P 15 217-616 PN 16

POUŽITÍ:

Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Při použití na parních kotlích je max. dovolený otevírací přetlak 1 MPa. Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všech světlostí.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je v otevřeném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 16, na výstupu pro PN 10. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt, poklop šedá litina (42 2420)
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlový kroužek korozivzdorná ocel (tř.17)
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutno montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku

POZNÁMKA:

Zaručený výtokový součinitel = 0,25 Maximální otevírací přetlak = 1,60 [MPa]