Ventil pojistný pružinový,proporcionální,
plnozdvižný P 51 217-525(540,5100) PN 25(40,100)

POUŽITÍ:

Bezpečnostní orgán určený k jištění parních kotlů tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Nejnižší nastavitelný otevírací přetlak je pro PN 40 – 0,05 MPa, pro PN 100 – 2,0 MPa.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je v otevřeném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. Pro média do teploty 200°C je ventil bez nástavce. V tělese je nalisováno sedlo, na kterém je našroubován regulační kroužek pro jemnější nastavení zaručeného výtoku. Do sedla dosedá uzavírací kuželka (s dodatkovou funkční plochou), která je přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526; úprava těsnících ploch na vstupu pro PN 40 (PN 100), na výstupu pro PN 16. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Poklop tvárná litina (42 2304)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo korozivzdorná ocel (tř. 17)
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

POZNÁMKA:

pmax – maximální otevírací přetlak [MPa]