Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 46(40) 111(3)-3(4)100(160,250,320,400) PN 100..400
V 46(40) 121(3)-3(4)100(160,250,320,400) PN 100..400

POUŽITÍ:

V46 – ventil uzavírací
V40 – ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci)
Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

TECHNICKÝ POPIS:

Těleso ventilu s třmenem je vyráběno jako zápustkový výkovek z jednoho kusu (do DN 25) nebo je těleso samostatný výkovek a třmen odlitek. Vřeteno a kuželka jsou vyrobeny z jednoho kusu. Těsnící plochy tělesa a kuželky jsou z tvrdé navarové slitiny. Směr proudění media je pod kuželku (u V 46 DN 50 nad kuželku).

PŘIPOJENÍ:

Stavební délky přivařovacích ventilů podle ČSN 13 3051. Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075 (ČSN 13 1070). Ventily lze dodat i v provedení přírubovém.

MATERIÁL:

do400°C do 560°C
Těleso s třmenem 11416 15128
Vřeteno s kuželkou 7134
Sedla (návar) stellit 6
Těsnící ucpávky expandovaný grafit

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U ventilů ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor montován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).